İBYS

iş güvenliği yazılımı

Yıllık Çalışma Planı

YILLIK ÇALIŞMA PLANI Yıllık çalışma planı, yıl içersinde gerçekleştirilmesi planlanan isg faaliyetlerinin yılın hangi döneminde veya hangi ayında kimin tarafından yapılacağını belirlemek amacıyla hazırlanır. Genellikle yılbaşında hazırlanan yıllık çalışma planlarında, isg eğitimleri, makine ve ekipman muayeneleri, risk değerlendirme yenileme tarihleri, isg kurul toplantıları, periyodik sağlık muayeneleri, tatbikat gibi faaliyetler yer alır. Yıllık çalışma planının,  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı içerisinde de belirtildiği üzere yıllık olarak hazırlanması mecburidir ve hazırlanan plan sorumlu uzman ve hekim ile birlikte işveren veya vekiline [...]

Devamını oku...
ibys

Neden Kontinus-İSG

İbys ( İş Sağlığı Ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi) Nedir? İBYS, aslında TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2017 yılında başlattığı bir projenin adıdır. Bu sistemin amacı, iş yerlerinden iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili nitelikli verilerin elde edilmesidir. İbys yeni bir sistem olmakla birlikte iş sağlığı ve güvenliği alanındaki çalışmalar oldukça eski tarihlere dayanmaktadır. İşçi ve iş yeri kavramı eski çağlardan beri var olan bir kavramdır. Bu dönemlerde daha bireysel anlamda var olup gelişme göstermiştir. Ama sanayinin henüz gelişmemiş [...]

Devamını oku...
İBYS Ürünü Ekran Görüntüleri

İBYS KAPSAMINDA EĞİTİM GÖNDERİMLERİ

Yayınlanan genelge ile İBYS kapsamında Genel, Sağlık ve Teknik konulardaki eğitimlerin bakanlığa entegratör firmalar aracılığı ile gönderimi zorunlu hale gelmiştir. Buna göre, verilen eğitimlerin; tüm sektörlerde, tüm tehlike sınıflarında, her eğitim için, eğitim tarihi itibari ile 30 gün içerisinde bakanlığa gönderilmesi zorunludur. Kontinus-İsg ile firma personeline vermiş olduğunuz ve ya vereceğiniz eğitimleri tanımlayabilir, bakanlığa gönderimini de tek tuşla gerçekleştirebilirsiniz. Çalışanlar buradan eğitimlerini planlar, takip eder ve sertifikalarını düzenleyebilirler. Kontinus-İsg’de genel, teknik ve sağlık konularındaki eğitimler hazır olarak bulunmakta, yalnızca süre [...]

Devamını oku...

İBYS | Risk Analizi

Kontinus Bilgi Teknolojileri olarak geliştirmiş olduğumuz risk analizi modülünde kendinize özgü şablonlar oluşturabilirsiniz. Şablon eklerken Sektörlere özel Tehlike Kaynağı, Zarar/Risk, Mevcut Önlem bilgileri girebilirsiniz. Risk Analizini nasıl oluşturabilirim ? 1. Risk Analizine bir isim verilir. 2. Risk Analizini uygulayacağınız firma içerisinde bulunan birim seçilir. 3. Denetleme başlangıç ve bitiş tarihi seçilir. 4. Denetleme ekibi hem osgb içerisinde çalışanlardan hemde firma çalışanlarından seçilebilir. 5. Uygulanacak Risk Analizi methodu seçilir. 6. Önceden oluşturulmuş şablon seçilir. İstenmiyorsa şablonsuz olarak devam edilir. 7. Tehlike Kaynakları için değerlendirme yapılır. 8. Alınması gereken önlem [...]

Devamını oku...
ibys genelge

ibys genelgesi

3146 Sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile; ulusal politikalar belirlemek, etkin denetim sağlamak amacıyla gerekli önerilerde bulunmak ve sonuçlarını izlemek, iş sağlığı ve güvenliği ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında inceleme ve araştırma çalışmalarını planlamak, programlamak ve uygulanmasını sağlamak, faaliyet konuları ile ilgili yayın ve dokümantasyon çalışmaları yapmak ve istatistikleri düzenlemek İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün görevlerinden sayılmıştır. Ayrıca, 6331 Sayılı Kanunun 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlık, bu Kanuna göre yapılacak iş ve işlemlere [...]

Devamını oku...
ibys zorunluluk

İBYS – Sıkça Sorulan Sorular

1.Bakanlık işyerlerini elektronik olarak denetleyecek mi? İBYS merkezi bir karar destek sistemi olmakla birlikte denetime esas bilgileri içermeyecektir. İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak denetimler İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca yürütülecek olup ilgili birimlerce görevlendirilen müfettişler yerinde denetim ile denetimlerini gerçekleştirmektedirler. 2.Veri setlerinde yer alan bilgileri gönderme yükümlülüğümüz ne zaman başlamaktadır? İş sağlığı ve güvenliği hizmet almakla yükümlü işyerleri için veri gönderimi yükümlülüğü 01.07.2018 tarihinde başlamaktadır. Yayınlanacak veri setleri doğrultusunda ilgili verilerin İSG yazılımları aracılığıyla gönderimi de başlatılacaktır. 3.İşveren olarak sorumluluklarım nelerdir? Hizmet alan işveren [...]

Devamını oku...
ibys

Kontinus-İsg

İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi ile verilen eğitimler entegratör firmalar aracılığı ile gönderilmeye başlandı. Risk değerlendirme ve diğer konularda da zaman içerisinde veri gönderimi başlayacağı yönünde bakanlık açıklamalarda bulundu. İBYS sistemi ile isg profesyonelleri ve iş yeri hekimleri gerçekleştirdikleri tüm işlemleri kullandıkları yazılımlar ile kayıt altına alabilirler. Kontinus-İsg Süreçlerinizi Kolaylaştırır Kontinus-İsg ile girişi yapılan veriler, güvenli bir alanda muhafaza edilir, sunmuş olduğu analizler ve hatırlatma özelliği ile şirketlerin ve bireysel çalışanların iş takibini kolaylaştırır. Herhangi bir kurulum gerektirmeyen web [...]

Devamını oku...
ibys zorunluluk

İBYS Zorunluluk

İBYS Yazılımları Kimler İçin Zorunlu? Bir önceki yazımızda bahsettiğimiz Bakanlık tarafından çıkarılan, entegratör firmalar aracılığı ile İBYS yazılımlarının kullanılmasını zorunlu hale getiren genelge hükümleri doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görev alan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelleri ile kendi işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstlenen işveren veya işveren vekillerinin İBYS yazılımlarını kullanması zorunlu hale gelmiştir. Genelgeye göre; Bakanlık veri setinde belirtilen veriler, entegratör firma tarafından sağlanan uygulama yazılımı aracılığı ile Bakanlığa bildirilmeli, uygulama yazılımı aracılığı ile üretilen veya görüntülenen verilerin gizlilik ilkesine uygun [...]

Devamını oku...
ibys genelge

İBYS GENELGE

İsg profesyonelleri ve iş yeri hekimlerinin süreçlerinin elektronik ortamda takibi ve verilerin bakanlığa, entegratör firmalar aracılığı ile gönderildiği İBYS yazılımları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çıkarılan genelge ile kullanımı zorunlu hale gelmiştir. Aile, Çalışme ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanan genelge sonucu İBYS kapsamında entegratör firmalar aracılığıyla gönderilmesi zorunlu hale getirilen ilk veri seti, eğitim veri setidir. https://ibys.csgb.gov.tr adresinde açıklanan ilk veri setine göre, verilen eğitimler; tüm sektörlerde, tüm tehlike sınıflarında, her eğitim için, eğitim tarihi itibari ile 30 gün içerisinde, aşağıdaki şekil ile tutularak [...]

Devamını oku...
ibys

İBYS Yazılımı Demo

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi ile birlikte gerekli bilgi ve belgeler elektronik dosyalarda saklanmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri süreçlerini İBYS yazılımları üzerinden takip etmeye başlamıştır ve bakanlık çıkarmış olduğu genelde ile bu yazılımların kullanılması zorunlu hale gelmiştir. Bakanlık tarafından yetki almış olan entegratör firmalar tarafından üretilen yazılımların kullanımı tüm iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri için zorunludur. Entegratör firma olarak hizmet veren Kontinus Bilgi Teknolojileri’nin ürünü olan Kontinus-İsg, İş sağlığı [...]

Devamını oku...