İŞ KAZASI NEDİR NE DEĞİLDİR?

Kontinus-isg olarak geliştirdiğimiz ibys programı ile temel hedeflerimizden biri de iş güvenliği uzmanları ve bu alanda çalışanların iş yükünü hafifletecek süreçlerini kolaylaştırmaktır.

Bu alandaki en önemli konulardan biri de iş kazası meselesidir. Her iş doğası gereği farklı boyutlarda tehlikeler taşır. İş güvenliği alanında çalışan uzmanlar, hekimler ve de bizim gibi yazılım firmalarının esas amacı bu kazalar yaşanmadan önce tahmin edip alınması gereken önlemlerin alınmasını sağlayarak riskleri en aza indirmektir.

Bununla konuyla ilgili olarak iş kazası nedir, çalışanın hakları ve işverenin yükümlülükleri nelerdir ve bu kazalarla ilgili idari işlemleri esas alan bir yazı kaleme aldık.

Öncelikle iş kazası nedir sorusuyla başlayalım:

5510 sayılı Kanunun 13.maddesinde iş kazasının tanımı; iş kazası, aşağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaydır:

  1. a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
  2. b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,
  3. c) Sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
  4. d) Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
  5. e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında meydana gelen kazalar iş kazası niteliği taşımaktadır.

İş kazası geçiren işçinin hakları neler?

SGK’nın olayı iş kazası olarak tanımlaması sonrasında iş kazası sonucu Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) sigortalılara ve geride kalanlara sağladığı yardımlar söz konusudur.

İlk olarak, iş kazası sonrası hastaneye giden ve rapor alan sigortalı çalışana geçici iş göremezlik ödeneği ödeniyor.

Örneğin, iş yerinde işini yaptığı sırada kayıp düşen ve kolu sakatlanan sigortalı hastaneye gidip 2 haftalık rapor alırsa, SGK 2 hafta için sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ödüyor. Ayrıca, sigortalının geçirdiği iş kazası sonrası meslekte kazanma gücünü en az yüzde 10 oranında kaybettiğini sağlık kurulu raporuyla belgelemesi halinde, sigortalı SGK’dan sürekli iş göremezlik geliri alabiliyor.

SGK hastalık sigortası çerçevesinde istirahat raporu alan sigortalılara üçüncü günden itibaren geçici iş göremezlik ödeneği öder. Ancak iş kazası halinde durum farklıdır. İş kazası sonucu istirahat raporu alan sigortalıya raporun ilk gününden itibaren geçici iş göremezlik ödeneği ödeniyor.

Geçirdiği iş kazası nedeniyle sigortalı eğer hayatını kaybederse, geride kalan hak sahiplerine ölüm geliri bağlanıyor.

İş kazası olursa işveren ne yapacak?

Sigortalıların “İş Kazası” geçirmeleri halinde işverenleri, kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhal,

Kuruma (SGK) en geç kazadan sonraki 3 iş günü içinde haber vermek zorundalar.

SGK’ ya bildirimin dışında ayrıca, 4857 sayılı İş Kanununun 77 ve 105. maddesi gereğince işverenler, iş yerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki iş günü içinde yazı ile iş yerinin tescilli bulunduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.

İş kazalarında hangi idari işlemler yapılır?

1-      İş kazasına uğrayan personel derhal gerekli sağlık yardımları yapılır.

2-      İş yeri kaza raporu düzenlenir. Şahitlerin ifadesi alınır.

3-      Kaza jandarma veya polise derhal bildirilir.

4-      Kaza ilgili Sigorta İl / sigorta Müdürlüğüne en geç kazadan sonraki üç gün içinde bildirilir.

5-      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüğüne bildirim formu ile en geç üç iş günü içinde haber verilir.

6-      Kaza ile ilgili bir dosya hazırlanır. Evraklar burada muhafaza edilir.

Bu dosyada ayrıca; işçinin sigortalı işe giriş bildirgesi, işe giriş sağlık raporu, kaza tarihinden önceki dört aya ait ücret hesap pusulalarının sureti, işçi çizelgesi, eğitim belgesi ile diğer sertifikalar ve kişisel koruyucuları teslim belgeleri yer almalıdır.

Yukarıda kısaca bahsettiğimiz kon aslında çok detaylı işlenmesi gereken önemli bir meseledir. Aslında iş güvenliği çalışmaları ile yapılmak istenen olası iş kazalarını önlemek, yaşanmaması için gereken önlemlerin zamanında alınmasını sağlamaktır. Kontinus-isg,  bu alanda çalışan uzmanlara her anlamda yardım ve kolaylık sağlamak için uzman ekibiyle ibys programını daha iyi ve kullanışlı yapmak için çalışmalarını özenle sürdürmektedir.

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir