YILLIK ÇALIŞMA PLANI

Yıllık çalışma planı, yıl içersinde gerçekleştirilmesi planlanan isg faaliyetlerinin yılın hangi döneminde veya hangi ayında kimin tarafından yapılacağını belirlemek amacıyla hazırlanır. Genellikle yılbaşında hazırlanan yıllık çalışma planlarında, isg eğitimleri, makine ve ekipman muayeneleri, risk değerlendirme yenileme tarihleri, isg kurul toplantıları, periyodik sağlık muayeneleri, tatbikat gibi faaliyetler yer alır.

Yıllık çalışma planının,  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı içerisinde de belirtildiği üzere yıllık olarak hazırlanması mecburidir ve hazırlanan plan sorumlu uzman ve hekim ile birlikte işveren veya vekiline imzalatılarak muhafaza edilir. Gerçekleştirilmesi planlanan yıllık isg faaliyetlerinin belirlenmesi ve çalışmaların plana uygun bir şekilde yürütülmesi anlamında yıllık çalışma planının hazırlanması oldukça faydalıdır.

İBYS süreçlerinizin takibi için geliştirilen Kontinus-İsg içerisinde de size verilen hazır isg faaliyetleri içerisinden seçim yaparak, çalışmaları yılın hangi ayında gerçekleştireceğinizi belirleyebilir ve takip edebilirsiniz. Hazırlanan yıllık çalışma planlarını sistem içerisinde saklayabileceğiniz gibi çıktısını alıp onayladıktan sonra da saklayabilirsiniz. İşverenler ve isg profesyonelleri için çalışmaların plana uygun bir şekilde aksatılmadan yürütülmesi için önem arz eden yıllık çalışma planlarınız hazırlamanız için Kontinus-İsg Yıllık Çalışma Planı modülünü yayına almıştır.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir