İSG Programı

İSG yazılımı, ÇSGB’ye karşı iş yerlerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini yürütmekle yükümlü olan birimler olarak adlandırılabilir. Bir şirketin iş sağlığı ve güvenliği ile çevre faaliyetleri hakkında çok çeşitli verileri toplar ve yönetir. Bu veriler potansiyel iş kazaları ile ilgili öngörü sağlamak için analiz edilir ve bu sayede önlemlerin alınmasını sağlar. İSG yazılımı, isg uzmanının, işyeri hekiminin ve yöneticilerin doküman hazırlama, takip etme ve planlama sürecini daha sağlıklı, güvenli ve kontrollü bir ortamda gerçekleştirmelerine olanak tanır. Kişilerin takip etmesi gereken süreçleri eksiksiz ve zamanında tamamlar.

İSG Yazılımı Ne İşe Yarar?

 • Çalışan eğitimlerini planlar ve takip eder.
 • İşyerine ait olan riskleri takip eder ve yetkililere iletir.
 • Risk analiz formu düzenlemeye yardımcı olur.
 • Hatırlatma özelliği ile risk, kontrol, tatbikat gibi süreçlerin kolaylaşmasını sağlar.
 • İSG yazılımı, yöneticilerin tüm şubelerdeki/firmalardaki risk tespiti ve takipi, doküman durumu, risk giderilmesi ve eğitim durumu gibi süreçleri analiz ve takip etmesini kolaylaştırır.
 • Sağlık raporları, tedaviler, verilen ilaçlar gibi sağlık detaylarını takip eder.
 • Yıllık çalışma ve eğitim planı hazırlamayı sağlar.
 • Yıl içerisinde tamamlanmış olan çalışmaların raporlandığı yıllık değerlendirme raporunu hazırlamayı sağlar.
 • Eğitim yönetimi ile uzmanların ve hekimlerin eğitim kayıt ve takibini sağlaması kolaylaşır.
 • Oluşan veya oluşabilecek olan iş kazalarının kontrol, takip süreçlerini bildirir.
 • Gerçekleşebilecek acil durumları tanımlama ve değerlendirme imkânı sunar.
 • İş ekipmanlarını tanımlayarak periyodik kontrollerde bildirim almanızı sağlar.
 • İşe giriş, bölüm değiştirme, periyodik sağlık muayenesi, doğum sonrası işe dönüş gibi birçok muayene işlemini tamamlayarak gerçekleştirilen muayene işlemlerini saklamayı ve takip etmeyi kolaylaştırır.
 • Güncel ilaç listeleri, reçete sorgulama, reçete sime, reçete yazma gibi reçete işlerini tamamlamayı sağlar.
 • İSG-Katip ile firma aktarım süreçlerini kolaylaştırır.
 • Kurum ve kuruluşlara verilmek üzere istenen sağlık raporunu oluşturmayı sağlar.
 • Ramak kala olay bildirimi yaparak, olabilecek muhtemel kazaların önüne geçmeyi ve raporlamayı sağlar.
 • Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin girişini yaparak, DÖF’leri yürütmeyi, kontrol etmeyi ve hataya yol açan konuları ortadan kaldırmayı ve muhtemel uygunsuzlukların ortadan kaldırılmasını kolaylaştırır.
 • Firmaların ve uzmanları tanımlanması ile tüm çalışanların takibini sağlar.
 • Muayene edilen hastaların protokol defterine kaydedilmesini sağlar.
 • İlgili çalışan için gerekli bilgileri doldurarak sevk raporu oluşturulmasını sağlar.
 • Tüm İBYS süreçlerini raporlamalar ile takip etme imkânı sunar.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir