İş sağlığı ve güvenliği alanında gerek Bakanlığımıza gerekse ilgili kurumlara sağlanacak karar destek sisteminin ön hazırlığını oluşturmak ve mevcut verilerin anlamlandırılması amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi geliştirilmiştir.

İSG alanında işyerlerinden elde edilecek veriler ve mevcut veriler ışığında bütünleşik bir bakış açısı ile önleyici strateji geliştirilmesine hizmet edecek olan Bilgi Yönetim Sistemi ile birlikte sektörel ve bölgesel farklılıklar içerisinde alınması gereken önlemlerin önceliklendirilmesine büyük katkı sağlayacaktır.

Söz konusu sistem aracılığı ile 6331 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlık, bu Kanuna göre yapılacak iş ve işlemlere ait her türlü belge veya bilgiyi, elektronik ve benzeri ortamlar üzerinden isteyebilir, arşivleyebilir, bu ortamlar üzerinden onay, yetki, bilgi ve belge verebilir.” hükmüne dayanarak sektöre ve bölgeye özgü veri toplama süreci başlatılacaktır.

 

İş sağlığı ve güvenliği yazılım sistemi, bir işyerindeki iş sağlığı ve güvenliği süreçlerini yönetmek, izlemek ve optimize etmek için kullanılan bir tür yazılım sistemidir. Bu tür bir yazılım, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına, yöneticilere ve çalışanlara, güvenli çalışma koşullarını sağlamak ve iş kazalarını en aza indirmek için gereken bilgileri ve araçları sağlar.

İş sağlığı ve güvenliği yazılım sistemleri genellikle aşağıdaki özelliklere sahiptir:

  1. Risk Değerlendirmesi: İşyerindeki potansiyel tehlikeleri belirlemek ve değerlendirmek için araçlar sağlar.
  2. Eğitim ve Bilgilendirme: Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim sağlamak için modüller içerir.
  3. Olay Raporlama ve İnceleme: İş kazalarını, tehlikeli durumları veya neredeyse kazaları raporlamak ve bu olayları incelemek için bir sistem sunar.
  4. İzleme ve Raporlama: İş sağlığı ve güvenliği performansını izlemek ve düzenli raporlar almak için kullanılır.
  5. Yasal Uyum: İlgili yasal düzenlemelere uyumu takip etmek ve sağlamak için özellikler içerir.
  6. İyileştirme Planları: İş sağlığı ve güvenliği performansını artırmak için belirlenen alanlarda iyileştirme planları oluşturmak ve izlemek için araçlar sunar.

Bu tür yazılım sistemleri, işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği süreçlerini daha etkili ve düzenli bir şekilde yönetmeye yardımcı olarak, çalışanların güvenliğini artırabilir ve iş kazalarını önleyebilir.

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir